Dialogue » 21 » Quelle heure est-il ?

Maagi:
Maanna qatsimuuqqa? ᒫᓐᓇ ᖃᑦᓯᒨᖅᑲ?Quelle heure est-il maintenant?
Maakusi:
2-muuliqtuq. ᒨᓕᖅᑐᖅ.Il est presque 2h.
Maagi:
Takijua qatsimuuqqa? ᑕᑭᔪᐊ ᖃᑦᓯᒨᖅᑲ?Où est la grande aiguille?
Maakusi:
7-muuqtuq. Summat? 7-ᒨᖅᑐᖅ. ᓱᒻᒪᑦ?Elle est à la sept. Pourquoi?
Maagi:
Kiinaujakkuvimmuurniarama 3-muuqqat. ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒻᒨᕐᓂᐊᕋᒪ 3-ᒨᖅᑲᑦ.J'irai à la banque à 3h.
Maakusi:
Aaha. ᐋᕼᐊ.Je vois.