Dialogue » 6 » Where do you work?

Maika:
Nami iqqanaijaqqit Jaani?ᓇᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑭᑦ, ᔮᓃ? Where do you work Jaani?
Jaani:
Nunavut Tunngavikkunni iqqanaijaqtunga. Ivvilli, nami iqqanaijaqqit Maika? ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖓ. ᐃᕝᕕᓪᓕ, ᓇᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑭᑦ, ᒪᐃᑳ? I work at Nunavut Tunngavik. And you, where do you work Maika?
Maika:
Haamalakkunni iqqanaijaqtunga.ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖓ. I work at the Hamlet.
Jaani:
Kisulirijiuvilli taikani? ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᕕᓪᓕ ᑕᐃᑲᓂ?What do you do there?
Maika:
Kiinnaujalirijiujunga. ᑮᓐᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᔪᖓ. I am a Finance Officer.
Jaani:
Asukuluk.ᐊᓱᑯᓗᒃ. oh, yeah?
Maika:
Ivvili, kisulirijiuvit Nunavut Tunngavikkunni?ᐃᕝᕕᓪᓕ, ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᕕᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ? What do you do at Nunavut Tunngavik?
Jaani:
Atuagalirijiujunga.ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᐅᔪᖓ. I am a Policy Analyst.
Maika:
Asukuluk.ᐊᓱᑯᓗᒃ. I see.