Dialogue » 25 » Some uujuq

Saijulaa:
Piqatikkutinnut uujuqturiaqtuqtunga maligumavit? ᐱᖃᑎᒃᑯᑎᓐᓄᑦ ᐆᔪᖅᑐᕆᐊᖅᑐᖅᑐᖓ. ᒪᓕᒍᒪᕕᑦ? I am going to my friend's place to eat some uujuq if you want to come along?
Maatiu:
Kikkunnut piqatikkusinnut amma sunamik uujuliurngat? ᑭᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᖃᑎᒃᑯᓯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᒥᒃ ᐆᔪᓕᐅᕐᖓᑦ? Which of your friends and what kind of uujuq are they making?
Saijulaa:
Jiilakkunnut, iqaluminiliuqtut. ᔩᓚᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐃᖃᓗᒥᓂᓕᐅᖅᑐᑦ.Jeela's. They are making fish.
Maatiu:
ii, malilirlanga kajjaarama iqaluminirmik kaakkamalu. ᐄ, ᒪᓕᓕᕐᓚᖓ ᑲᔾᔮᕋᒪ ᐃᖃᓗᒥᓂᕐᒥᒃ ᑳᒃᑲᒪᓗ.Yes, let me come along. I am craving fish and I am hungry.
Saijulaa:
Nikkutaqarmijuttauq tuttuminirmik mattaaqtaqaqtunilu.ᓂᒃᑯᑕᖃᕐᒥᔪᖅᑕᐅᖅ ᑐᑦᑐᒥᓂᕐᒥᒃ ᒪᑦᑖᖅᑕᖃᖅᑐᓂᓗ. They also have caribou nikku and mattaaq.
Maatiu:
Asuapik, quvianaq.ᐊᓱᐊᐱᒃ, ᖁᕕᐊᓇᖅ. Oh yeah? That sounds good.