Dialogue » 26 » Sewing projects

Juuti:
Miali miqsuqqa? ᒥᐊᓕ ᒥᖅᓱᖅᑲ? Is Mary sewing?
Aatami:
ii, Miali miqsuqtuq.ᐄ, ᒥᐊᓕ ᒥᖅᓱᖅᑐᖅ.Yes, Mary is sewing.
Juuti:
Kisumik miqsuqqa? ᑭᓱᒥᒃ ᒥᖅᓱᖅᑲ?What is she sewing?
Aatami:
Qisiinnik qarliliuqtuq irninganut. ᕿᓰᓐᓂᒃ ᖃᕐᓕᓕᐅᖅᑐᖅ ᐃᕐᓂᖓᓄᑦ. She is making sealskin pants for her son.
Juuti:
Hii, asukuluk. Uqaalaviginialiqqara siaru. ᕼᐄ, ᐊᓱᑯᓗᒃ. ᐅᖄᓚᕕᒋᓂᐊᓕᖅᑲᕋ ᓯᐊᕈ.Okay, I see. I will give her a call in a little bit.
Aatami:
Aaggai, qaingaalirit. Miali, ilinnik takujumaqqaujuq. ᐋᒡᒐᐃ, ᖃᐃᖔᓕᕆᑦ. ᒥᐊᓕ, ᐃᓕᓐᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᖅᑲᐅᔪᖅ. No, come here instead. Mary wanted to see you.
Juuti:
ii, maanna qaijunnaqtunga. ᐄ, ᒫᓐᓇ ᖃᐃᔪᓐᓇᖅᑐᖓ.Sure, I can come now.
Aatami:
ii, qailirit. ᐄ, ᖃᐃᓕᕆᑦ. Good, come along.
Juuti:
ii, qailiqtunga. ᐄ, ᖃᐃᓕᖅᑐᖓ.Okay, I am coming now.
Aatami:
Miqsuqtatigguuq natsarlugit qailirit. ᒥᖅᓱᖅᑕᑎᒡᒎᖅ ᓇᑦᓴᕐᓗᒋᑦ ᖃᐃᓕᕆᑦ. She says to bring along your sewing projects!