11 Nunavut

Dialogue: Where is she?

Piita:
Juana huli aullaqhimava?ᔪᐊᓇ ᓱᓕ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᕙ? Is Juana still out of town?
Aisaki:
ii Iglulingmiittuq.ᐄ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒦᑦᑐᖅ. Yes, she is in Iglulik.
Piita:
Uingaptauq Iglulingmiippa? ᐅᐃᖓᑉᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᓕᖕᒦᑉᐸ?And her husband, Is he in Iglulik?
Aisaki:
Nauk, uinga Iqalungniittuq.ᓇᐅ, ᐅᐃᖓ ᐃᖃᓗᖕᓃᑦᑐᖅ. No, her husband is in Iqaluit
Piita:
Qakugu Juana utirniaqpa?ᖃᑯᒍ ᔪᐊᓇ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᐸ? When will Juana return?
Aisaki:
Amiahuk, Iglulingmi maanna hanajaqtuqhimajuq.ᐊᒥᐊᓱᒃ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᒫᓐᓇ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖅ. I don't know, she went to Iglulik for work.

Vocabulary

arvik
bowhead whale
Arviat
Arviat
Ausuittuq
Grise Fiord
Igluligaarjuk
Chesterfield Inlet
tahiujaq
bay
Ikpiarjuk
Arctic Bay
iqaluk
fish
Iqaluit
Iqaluit
Iqaluktuuttiaq
Cambridge Bay
kangiqłuk
inlet; fiord
Kangiqłiniq
Rankin Inlet
Kangiqtugaapik
Clyde River
ki'mik
heel
Kimmirut
Kimmirut
kinngait
mountains
Kinngait
Cape Dorset
kuuga'naaq
creek
Kuugaarjuk
Kugaaruk
Mittimatalik
Pond Inlet
nauja'juaq
seagull
Naujaat
Naujaat
pangniq
bull caribou
Pangniqtuuq
Pangnirtung
qamaniq
place where a river widens
Qamani’tuaq
Baker Lake
Qauhuittuq
Resolute Bay
qikiqtaq
island
Qikiqtarjuaq
Qikiqtarjuaq
qurlurniq
waterfall
Qurluqtuq
Kugluktuk
Halliq
Coral Harbour
Hanikiluaq
Sanikiluaq
Hanirajak
Hall Beach
tikiq
index finger
Tikirarjuaq
Whale Cove
taluq
caribou blind
Talurjuaq
Taloyoak
uqhuq
oil; blubber
Uqsuqtuuq
Gjoa Haven
Arvialiaqtuq
goes to Arviat (he/she...)

Grammar

23 » Going somewhere to do something

The Affix -jaqtuq-

This is a handy affix used to talk about going somewhere for a specific purpose. It has several forms depending on the last letter of the root it is attached to.

Following roots ending in vowels, use -jaqtuq-

niri- to eat
nirijaqtuqtunga I am going (somewhere) to eat.
   
katima- to meet
katimajaqtuqtugut We are going to a meeting.

Following roots ending in q, use -riaqtuq-

ilinniaq- to learn
ilinniariaqtuqtunga I am going to school. (literally, going to learn).
   
niuviq- to shop
niuviriaqtuqtuq she/he is going shopping
   
uglaq- to visit
Pittakkunnut uglariaqtuqtunga I am going to visit at Piita's place.

Following k, use -giaqtuq-

hinik- to sleep
hinigiaqtuqtut They are going (somewhere) to sleep.

21 » in, to, from

Inuktitut has three handy affixes for describing where you are, where you are going, or where you are coming from.  They follow a similar pattern.

-mit from
-mut to
-mi at / in
 
iglumi in the house
iglumit from the house
iglumut to the house
When -mi, -mut, & -mit are added to stems ending in q, they change final q to r:
tupiq + mi tupirmi in the tent

...and they change final k to ng:

kuuk + mit = kuungmit from the river
 
 
All of the above affixes have a plural form: -ni, -nut, & -nit
kuuga'naammut kuuga'naanut
to the creek to the creeks
 
tahirmit tahirnit
from the lake from the lakes
 
natirnarmi natirnarni
in the valley in the valleys
We can use these affixes when answering the following questions:
Naniippit? hirluarmi
Where are you? in the shed
 
Namuakpit? iglurusirmut
Where are you going? to the cabin
 
Nakingaaqqit? kinngarnit
Where are you coming from? from the mountains

22 » Names of Communities

There is a little trick in dealing with the names of communities, in that several are considered plural, instead of singular:

Singluar Plural
Sanikiluaq Iqaluit
Kimmirut Kinngait
Qamanittuaq Naujaat
Uqsuqtuuq Arviat

 

This affects what affix we can use with them. For the singular place names, we use -mi, -mut, & -mit. For the plural place names we have to use -ni, -nut, & -nit.

Naniitpit? Sanikiluarmi Iqalungni
Namuakpit? Ikpiarjungmut Arviannut
Nakingaaqpit? Uqsuqtuurmit Kinngarnit

 

The verbs-muŋŋau- and -miit- also follows this pattern:

singular plural
Uqsuqtuurmuliaqtunga Naujaanuliaqtunga
I am on my way to Gjoa Haven. I am on my way to Repulse Bay.
   
Iqaluktuuttiarmiittuq Kinngarniittuq
She is in Cambridge Bay. She is in Cape Dorset.

 

 

When using the plural endings (-ni, -nut, & -nit) remember to tack them on to the singular form of the noun:

Iqaluit iqaluk Iqalungni
fishes fish In Iqaluit
     
Kinngait kinngaq Kinngarni
hills; mountains hill; mountain in Cape Dorset