4 Sila qanuippa?

Dialogue: Weather

ᒥᐊᓕ ᐅᖄᓚᔪᖅ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᑭᒻᒥᕈᕐᒧᑦ      Miali uqaalajuq ilaminut, Kimmirurmut

Miali calls her friend in Kimmirut.

Miali:
Silasi qanuippa taavani? Qanniqqaa?ᓯᓚᓯ ᖃᓄᐃᑉᐸ ᑖᕙᓂ? ᖃᓐᓂᖅᑳ?How's your weather there? Is it snowing?
Inuki:
Aagga qanningittuq. Piqsiqqaa Iqalunni?ᐋᒡᒐ ᖃᓐᓂᖏᑦᑐᖅ. ᐱᖅᓯᖅᑳ ᐃᖃᓗᓐᓂ?No, it's not snowing. Is it blizzarding in Iqaluit?
Miali:
Suli piqsilinngittuq, kisiani anuraaqtuq.ᓱᓕ ᐱᖅᓯᓕᙱᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓄᕌᖅᑐᖅ. It isn't blizzarding yet, but it's windy.
Inuki:
Asu. Tamaanili silattiaq kisiani siqinningittuq.ᐊᓱ. ᑕᒫᓂᓕ ᐃᑯᓪᓕᐊᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᓯᕿᓐᓂᖏᑦᑐᖅ I see. Well, here it is nice weather but the sun is not shining.

Vocabulary

tatsiqtuq
foggy (it is)
sunnaittuq
stormy weather
suli
still
siqinniqtuq
sunny (it's...)
siqinningittuq
sunny (It is not ...)
siqiniq
sun
silattiavak
beautiful weather
Silasi qanuippa?
How's the weather where you are?
silaqqiqtuq
clear skies
silaluttuq
rains (it...)
Sila qanuippa?
What's the weather like?
sila
weather; the environment
qanniqtuq
snowing (it's...)
qanniqqaa?
snowing (Is it...?)
piqsiqtuq
blizzard (there is a...)
piqsiqqaa?
blizzard (Is there a...?)
piqsinngittuq
blizzarding (It is not...)
patuttuq
ice fog (there is...)
nuvujajuq
It's cloudy.
nuvuja
cloud
nillasuktuq
cold weather
minijuq
drizzling (it's...)
kisiani
but
Iqalunni
in Iqaluit
ilitsilli?
you two (what about...?)
ilitsili?
you (3+); what about...?
ikulliaqtuq
wind (There's no...)
ii
yes
anuraaqtuq
windy (it's...)
aagga
no

Grammar

8 » The Negative

In English we often use the word not to turn an affirmative sentence into a negative one:

I am tired. I am not tired.

 

In Inuktitut, to express the negative, we often insert the affix −nngit− just before the subject of the verb:

taqa + nngit + tunga =  
taqanngittunga I am not tired.
   
qai + qqau + nngit + tut =  
qaiqqaunngittut They did not come.

 

When -nngit- is added to a root that ends in a consonant (-q,-k,-t), it deletes the final consonant:

quviasuk + nngit + tuq =  
quviasunngittuq He / she is not happy.
Here are some more examples of how the negative is used:
tukisijunga I understand.
tukisinngittunga I don't understand.
   
qaijugut We are coming.
qainngittugut We are not comilng.