Dialogue » 4 » Le temps qu'il fait

ᒥᐊᓕ ᐅᖄᓚᔪᖅ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᑭᒻᒥᕈᒻᒧᑦ      Miali uqaalajuq ilaminut, Kimmirummut

Inuki appelle son amie à Kimmirut.

Miali:
Silasi qanuippa taavani? Qanniqqaa?ᓯᓚᓯ ᖃᓄᐃᑉᐸ ᑖᕙᓂ? ᖃᓐᓂᖅᑳ?Quel temps fait-il là-bas ? Est-ce qu’il neige?
Inuki:
Aagga qanningittuq. Piqsiqqaa Iqalunni?ᐋᒡᒐ ᖃᓐᓂᖏᑦᑐᖅ. ᐱᖅᓯᖅᑳ ᐃᖃᓗᓐᓂ?Non, il ne neige pas. Y a-t-il un blizzard à Iqaluit?
Miali:
Suli piqsilinngittuq, kisiani anuraaqtuq.ᓱᓕ ᐱᖅᓯᓕᙱᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓄᕌᖅᑐᖅ. ll n’y a pas encore de blizzard, par contre le vent souffle très fort.
Inuki:
Asu. Tamaanili silattiaq kisiani siqinningittuq.ᐊᓱ. ᑕᒫᓂᓕ ᐃᑯᓪᓕᐊᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᓯᕿᓐᓂᖏᑦᑐᖅ Je vois. Et bien ici, le temps est calme mais il ne fait pas soleil.